Granexport logo

Agroservis

Osnovan je krajem 2008. godine, sa ciljem jačanja veza između poljoprivrednih proizvođača i Granexporta. Zaposleni u Agroservisu su agronomi koji aktivno obilaze parcele proizvođača, daju savete iz oblasti agrotehnike,  zaštite bilja i đubrenja u ratarskoj proizvodnji sa ciljem da pomognu proizvođačima da ostvare veće prinose i viši kvalitet svojih proizvoda po HACCP standardima a time i veći profit. Do tog cilja se dolazi putem ugovaranja proizvodnje.

Ugovaranjem proizvodnje se omogućava obostrana sigurnost: proizvođač time dobija finansiranje repromaterijala, savete i pomoć da svoju proizvodnju vrši po HACCP standardu kao i garantovani plasman svojih proizvoda, a Granexport dobija dugoročnu sigurnost u nabavci žitarica kontrolisanog porekla.

Agroservis vrši ugovaranje pre svega proizvodnje kukuruza, ali i soje, suncokreta, pšenice, pivskog ječma, šećerne repe i uljane repice.

Da bi proizvođači mogli da ostvare stabilne i visoke prinose i profite na svojim parcelama, i da bi njihovi proizvodi bili vrhunskog kvaliteta, sirovinska služba vrši distribuciju najkvalitetnijih repromaterijala – semena, mineralnih i folijarnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja.

Za Vas smo obezbedili najbolje:

Kao glavni distributer za Banat hibrida Monsanto-Dekalb, postavljamo brojne oglede sa hibridima kukuruza, pratimo ih i merimo rezultate u sklopu dana polja, čime želimo da uverimo svoje proizvođače da za njih obezbeđujemo vrhunski kvalitet semena.

Agroservis ima za cilj da postane stalni i siguran partner svim svojim kooperantima.

Za više informacija kontaktirajte nas e-mailom.

Aktuelno iz Granexporta

  • 24.05.2023.

    Granexport je dobitnik tri velike zlatne medalje i plakete za vrhunski kvalitet na 90. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

    Pročitajte više
  • 06.07.2021.

    Granexport je dobitnik tri velike zlatne medalje na 88. Međunarodnom sajmu poljoprivrede

    Pročitajte više
Sve vesti